Privacybeleid Nature Academy

Deze privacyverklaring is opgesteld om informatie te geven over hoe met je gegevens wordt omgegaan. Nature Academy is een bedrijf van Marlies van Hal en gevestigd in Haarlem. Nature Academy faciliteert de ontwikkeling van waardevolle life skills in een groene omgeving. In het kader van de dienstverlening, worden gegevens door Nature Academy verwerkt. Nature Academy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nature Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Opleiding(sniveau)
  • Motivatie van deelname
  • Informatie waar Nature Academy is gevonden
  • Overeenkomsten en evaluatieformulieren
  • Reviews

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nature Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nature Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nature Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden

Nature Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Uw rechten

Je hebt recht om Nature Academy een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt je een verzoek indienen om te gegevens te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Nature Academy verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kun je sturen naar Nature Academy, Marlies van Hal.

Cookies

De website van Nature Academy gebruikt uitsluitend cookies voor het functioneren van de veiligheid. Er worden geen cookies gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen. De privacy van klanten wordt door Nature Academy gerespecteerd conform de wet AVG.
Kvk: 167304537 B01
BTW: NL003195852B39

Jacques Perklaan 46-hs
2024 JT Haarlem
06-36545034
Haarlem, 29 augustus 2020

Deze privacy- en cookie verklaring is laatst gewijzigd op 29 augustus 2020.